top of page
Stock Market Data
ענף בעלי החיים

היקף רכש התשומות השנתי של ענפי בעלי החיים מאות מיליוני ₪. אנו במשקי דן עוסקים בין היתר במכרזי רכש, שיתוף מידע ובקרת מחירי גרעיני מספוא, כוספאות ותערובות ע"מ לחסוך למשקים כסף ברכש התשומות.

ענף רפת החלב

ענף רפת החלב ב"משקי דן"

מתפרס גאוגרפית מצפון ים המלח והבקעה, הרי ירושלים, שפלת יהודה, מישור החוף, עוטף עזה והנגב ועד לערבה הדרומית. בכל משק מ 111 המשקים הבעלים מנוהל הענף בעזרת צוות מקומי של חברי המשק הספציפי או ע"י תאגידים חקלאים בהם שותפים מספר משקים.  ענף הרפת ב"משקי דן" כולל מכסה של כ 320 מיליון ליטר שמהווה כ 37% מייצור החלב במגזר השיתופי ו- כ 21%  מייצור החלב הארצי. 
 

Cattle at Sunrise
White Chicken
ענף בעלי הכנף

ענף בעלי הכנף (רבייה/ הטלה/מדגריה/ פטם) ב"משקי דן"

מתפרס גאוגרפית מצפון ים המלח והבקעה, הרי ירושלים, שפלת יהודה, מישור החוף, עוטף עזה והנגב ועד לערבה הדרומית. בכל משק מ 111 המשקים הבעלים מנוהל הענף ע"י צוות מקומי של חברי המשק הספציפי או ע"י תאגידים חקלאים בהם שותפים מספר משקים. 
 

bottom of page