top of page

מה בחקלאות - מאי 2024

מחירי תשומות - מה היה לנו ברבעון הראשון של 2024?

גרעיני מספוא להזנת בעלי חיים (בע"ח)- במהלך הרבעון ירד מחיר "סל מוצרים" (תירס, לפתית, גלוטן פיד ודידיגי') בכ 4%  בממוצע וב 17% לעומת רבעון מקביל אשתקד. המלאי, ההיצע והביקוש העולמי חוזרים לשיווי משקל שהופר במהלך 2022 בעקבות מלחמת "רוסיה-אוקראינה".

תחמיצים ושחתות – הקצירים הסתיימו, היבולים שונים מאזור לאזור (משקי הדרום/ משקי הנגב) והמחירים פחות יקרים (10-15%) לעומת שנה קודמת. עיקר השינוי מוסבר בירידת מחירים עולמית של החיטה והיצע יחסית בסדר בארץ.  

דשנים להזנת הצומח  -  אוריאה גרנולרית- ירדה כ 4% במהלך הרבעון וב 15% לעומת רבעון מקביל אשתקד. תמיסת אוראן 32% -ירדה כ 5% במהלך הרבעון ושיעור דומה מרבעון מקביל אשתקד.


מכרזי דשן "משקי דן"

כוח הקבוצה עושה את שלו. במכרזי הדשן שבוצעו במהלך הרבעון הראשון סופקו כ-750 טון אוראן ואוריאה בסך כ 1.5 מיליון ₪. כלל האצבע מלמד שכל עוד יש פידבק חיובי מהמשתתפים ותלונות מצד הספקים, סימן שהתהליך מביא ערך ללקוחות וכדאי להמשיך. מוזמנים ליצור קשר ולהצטרף לרכישות. ככל שנגדיל את כמות הדשן הנרכשת כל חודש, נוזיל את המחיר ונחסוך לכם כסף.


"עולים לאוויר" 

 13 משקים כבר מחוברים, ואתם? בימים אלו אנו מפעילים את מערכת המידע של "משקי דן" המערכת מאפשרת גישה אינטרנטית לאזור אישי בו תוכלו לראות את נתוני הרכש שלכם (בתשומות נבחרות) אל מול נתונים ממוצעים השוואתיים ואנונימיים של שאר המשקים. בשלב זה מופעל מודל "אזור אישי-רפת" ובמהלך השנה יופעל מודל "הדברה, דשן וסולר". מערכת זו היא כלי ניהולי נוסף עבורכם לצורך חיסכון ושיפור מתמיד בתהליך קבלת החלטות ברכש גרעיני מספוא, סולר, דשן וחומרי הדברה.

מוזמנים ליצור קשר לפרטים נוספים, לקבל הדרכה על המערכת וכמובן להתחבר.Comments


bottom of page