top of page

תמונת שוק 13.8.23

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב שבוע טוב,

שבוע שעבר בבורסת הסחורות: יחסית רגוע. תירס, סויה וכוספה סויה ירידות קלות. חיטה ונפט ללא שינוי.

דוח אוגוסט USDA : פורסם בשישי האחרון, "בגדול" מאוד דומה להערכות האנליסטים וללא הפתעות מיוחדות. להלן תמצית: מלאי סגירה תירס עונת 22/23 (מסתיימת בסוף אוגוסט) עליה 3.9% . תחזית יבול תירס ארה"ב לעונת 23/24 (מתחילה בספט') ירידה של 1%- לעומת חודש קודם. סה"כ היצע ירידה 1.3%- ומלאי סגירה לעונת 23/24 (מסתיימת באוג' 2024) ירידה 2.6%-

הדוח החודשי הוא תחזית, בשלב זה יבולי תירס, סויה וחיטה אביבית בארה"ב ובאזורים נוספים בעולם (סין, רוסיה, סובב ים שחור, אירופה וקנדה) עדיין לא סיימו את תהליך הגידול. לכן יתכנו שינויים בחודשיים הבאים לקראת סוף עונת הגידול.

מזג אוויר ב"חגורת התירס" ארה"ב, תחזית לשבוע שמתחיל עם טמפ' נורמליות וקצת גשם ובהמשכו גל חום ללא גשם. חלק מהיבולים עדיין בשלבי התפתחות שמצריכים מזג אוויר "נורמלי" וחלק כבר עברו את השלבים הקריטיים ופחות רגישים.

להמשך השבוע - דוחות - 14/8 דוח שבועי איכות יבולים. בשבוע הבא 21-24/8 הסיור השנתי של Crop Farmer בו דוגמים באופן שיטתי שדות במדינות "חגורת התירס והסויה" ולאחר מכן מפרסמים תחזית יבולים. מכיוון שהסיור מבוצע בשלב בו הגידולים כמעט בוגרים, תחזית היבול של Crop Farmer עשויה להיות יותר מהימנה מזו שפורסמה ע"י USDA . אם תוצאות הסקר יגדילו את תחזית היבול, אולי נראה עוד התמתנות במחירים? לשים לב בשבועיים הבאים.

לשאלות ו/או התייעצותComments


bottom of page