top of page

תמונת שוק 06.08.23

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב שבוע טוב,

שבוע שעבר בבורסת הסחורות: ירידות משמעותיות בתירס וחיטה. ירידות קלות בסויה וכוספה סויה והמשך עליה בנפט, סעודיה הודיעה על הארכת הפחתת ייצור הנפט, עליו החליטה ביוני האחרון


מלחמת רוסיה- אוקראינה: רוסיה המשיכה לתקוף מתקנים לוגיסטיים בנמלי הים השחור ונהר הדנובה, מנגד אוקראינה תקפה בנובורוסייסק, הנמל הגדול ביותר של רוסיה בים השחור + תקפה מכלית נפט (של צבא רוסיה) באזור האי קרים ובמקביל ממשיכה להוציא סחורות דרך הנמלים. עושה רושם שהמשוואה קצת השתנתה ושאוקראינה קצת פחות מפחדת לתקוף חזרה תשתיות רוסיות במרחב הים השחור. האם זה יוביל להסלמה מצד רוסיה? ימים יגידו...

מזג אוויר ב"חגורת התירס" ארה"ב, תחזית לעוד שבוע של טמפ' נורמליות וגשמים קצת מעל הממוצע השבועי. מדובר במזג אוויר טוב לשלב הגידול בו נמצא התירס (פיתוח קלחים ומילוי גרעינים). גשמי ברכה אם אכן יגיעו, עשויים להרגיע את הבורסה ולעזור למחירים להתמתן.

להמשך השבוע - דוחות - 7/8 דוח שבועי איכות יבולים. 11/8 (יום שישי) דוח חודשי USDA שייתן הערכותיו לגבי כמות היבולים לאייקר, היצע, ביקוש ומלאי בארה"ב ובעולם. בהמשך החודש 21-24/8 הסיור השנתי של Crop Farmer בו דוגמים באופן שיטתי הרבה שדות במדינות "חגורת התירס והסויה" ולאחר מכן מפרסמים תחזית יבולים. מכיוון שהסיור מבוצע בשלב בו הגידולים כמעט בוגרים, תחזית היבול של Crop Farmer עשויה להיות יותר מהימנה מזו שתפורסם בשישי הקרוב ע"י USDA . רוצה לומר – שהחודש יש פוטנציאל כפול לתנודתיות.

Comments


bottom of page