top of page

יוקר המחיה לאן? / רענן כץ

הזמן רץ וחציון ראשון לשנת 2023 הסתיים, הזדמנות מצוינת לדגום ולבחון מחירים ביחס לתקופות זמן מקבילות בשנים האחרונות: 2022-2023 אינפלציה והעלאות ריבית ומלחמת רוסיה-אוקראינה. 2021 שיבושים לוגיסטיים ביציאה מהקורונה. 2020 קורונה. 2019 שנת מחירים "רגילה" ומשמעותית פחות יקרה.

מחירי סחורה חקלאית- בורסת CME שיקאגו

על אף ירידה מסוימת במחירי הסחורות, עדיין פער של עשרות אחוזים ממחירי 2019 האירוע המשמעותי שהעלה את המחיר: 2022 מלחמת רוסיה- אוקראינה.

מחירי אנרגיה – הבנק העולמי

מחירי האנרגיה ירדו משיאי 2022 בפרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה. אבל לעומת 2019 "הרגילה" המחירים עדיין גבוהים מאוד בעיקר גז טבעי באירופה ופחם.

שערי חליפין – בנק ישראל / Investing.com

בשנה האחרונה התחזקו שערי המטבעות הזרים ביחס לשקל. אבל יחסית למחירי הסחורות והאנרגיה התנודות פחות גדולות. בסה"כ שער השקל הנוכחי דומה מאוד ל 2019. מדד דולר אינדקס יציב ב 2023 ,ועלה ב 2022 לעומת 2019-2021 .

Comments


bottom of page