top of page

מידן סולר אוגוסט 2023

תחנות דלק – תכנית הסדרה

תקציר הפרקים הקודמים:

לפני יותר משלוש שנים התחילו נציגי המשרד להגנת הסביבה לבדוק את תחנות הדלק בקיבוצים בכלל ואת ההשפעה שלהן על הקרקע – זיהום מעל פני הקרקע וזיהום מתחת לפני הקרקע.

אנחנו במשקי דן ניסינו לקדם את שניהם של נציגי המשרד להגנת הסביבה וליצור תיאום איתם בקשר למהלכי הבדיקה והאכיפה. לכאורה – הכנסנו את עצמנו (ואת עצמכם) ביודעין לצרות פוטנציאליות למה? כי חשבנו שעל ידי התיאום הזה נצליח לצמצם משמעותית את מהלכי האכיפה, ליצור סדר עדיפות בתהליך ולצמצם עלויות הן של הבדיקה והן של הטיפול בזיהומים. וזה עוד בלי להזכיר את החשיבות של שמירה על הסביבה.

בשבועות הקרובים נקיים מפגשי הסברה והצטרפות מחייבת לקבוצה שתפעל במרוכז מול המשרד להגנת הסביבה.

על זאת ועוד בקובץ הבא:

מידן 8-2023
.pdf
הורידו את PDF • 467KB

לשאלות, התייעצות ו/או סיוע תמיר ארז לשירותכם!Comments


bottom of page