top of page

מידן סולר - אפריל 2024

הדלק שווה זהב - איך מקבלים את כמות הסולר בהתאם לחיוב בתעודת המשלוח.

דגש עיקרי – הסולר הוא מוצר יקר ויש דרכים רבות לגנוב אותו, לכן חשוב להקפיד על הכללים.

בצבא נהוג לומר ש"הוראות הבטיחות נכתבו בדם". להבדיל, את ההנחיות לגבי בקרה על קבלת סולר אנחנו חוזרים ומזכירים מדי חודש בחודשו, בגלל שהעולם כמנהגו נוהג והבקרה נדרשת ונחוצה.

ובכן, במכלית סולר יש כמה תאים. לא תמיד כל התאים נפרקים לאותו מיכל אבל כן מומלץ תמיד לפרוק תא שלם שסגור בפלומבה שתואם לתעודה מבית הזיקוק,

  1. הבדיקה הראשונית לפני הפריקה היא לראות בעין שנורית הפלומבה במכלית ירוקה (ולא אדומה), לאחר הפריקה יש לוודא שאין שאריות סולר בצינור שמזרים את הדלק למיכל שלכם (כ- 30 ליטר).

  2. בקרה שניה בעזרת מונה שנמצא במשאית – יש משקים שעושים זאת, פריקה גם דרך מונה שקיים במכלית.

  3. בקרה שלישית חשובה ביותר שלא ניתן להתעלם ממנה היא מדיד אלקטרוני שמותקן במיכל ברוב המשקים של משקי דן. במקרה כזה נבדוק במחשב את תכולת המיכל לפני ואחרי הפריקה.

  4. אופציה רביעית  – שקילה של המכלית לפני ואחרי הפריקה. במקרה של שקילה יש לשים לב למשקל הסגולי של הסולר ולתרגם את המשקל לנפח.

  5. בדיקה חמישית - לא מדויקת, לא מספקת ולא מומלצת בעזרת הצינורית – כעיקרון אנחנו ממליצים לפרק את הצינורית  שמשמשת כפרצה הקוראת לגנב. (לאחרונה צולמו מקרים של שאיבת סולר מהצינורית )

  6. מדד נוסף שישי  - למי שעדין יש מדיד טבול פנימי לתכולת מכלי הסולר הטמונים, המדיד הוא מדיד שהיה מקובל בעבר – שכמעט ולא קיים היום,

 סדר פעולות בזמן הפריקה - יותר מהמלצה:

·         חובה על נציג המשק להיות נוכח בזמן פריקת הדלק.

  1. שלב א – בתחילת הפריקה, חובה לבדוק נורית פלומבה ירוקה דולקת + ותעודת המשלוח תואמת לנפח התא.

  2. שלב ב – מומלץ לפרוק את הדלק דרך המונה של המשאית במידה וניתן.

  3. שלב ג – בסוף הפריקה לוודא יחד עם הנהג שצינור המילוי ריק.

4.                               שלב ד – להשוות את כמות הדלק לפני ואחרי קבלת הדלק: בתעודת המשלוח, במד הזרימה של המכלית ובמחשב המדיד האלקטרוני.

לסיכום : חשוב לבצע את הסעיפים לפי הסדר ורק אז לחתום על תעודת המשלוח ולשחרר את הנהג.

חשוב לבדוק כמה ליטר דלק קיבלתם בעזרת לפחות 4 גורמים עיקריים : 

תעודת המשלוח מבית הזיקוק, הנוריות שמופעלות בבית הזיקוק,  מונה המשאית ונתוניי המדיד האלקטרוני במחשב.

זה שיש מדיד ידני וזה שכתוב בתעודת המשלוח וזה שהנהג אמר, זה לא מספיק. חובה לבדוק ולוודא בעיניים.

 תקנות מנהל הדלק בעניין חותם אלקטרוני   https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_854.htm


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page