top of page

ניילון שחור לבן לכיסוי בור תחמיץ? הזמן אצלנו!

רפתנים יקרים, לקראת עונת התחמיץ, זה הזמן להיערך עם ניילון שחור לבן.

מחירים ומידות אצלכם במייל, הזמנות ושאלות אצל ריקי במשקי דן 08-8611872

bottom of page