top of page

מידן סולר - מרץ 2024

שינויים במקרות האנרגיה

המידן שאת או אתה קוראים ברגע זה עוסק בעיקר בסולר. ואף על פי כן, אנחנו מחויבים להסתכל שמאלה וימינה ולהבחין בהתרחשויות המתפתחות בעולמות האנרגיה, ביצירת מקורות חלופיים ובהשפעה של המקורות הקיימים על הסביבה. בין היתר, תופעת פליטות של גזי חממה שמחוללים כלי הרכב המונעים במנועי בעירה פנימית.

ביקושי האנרגיה במשק יגדלו מאד בעתיד הקרוב. אנחנו כבר רואים מעבר לרכבים חשמליים וזה רק ילך ויגדל. על פי משרד האנרגיה, סך הביקוש העתידי לחשמל מסקטור התחבורה, הכולל כלי רכב פרטיים, כלי רכב כבדים, אוטובוסים ורכבות, צפוי להיות משמעותי ולחולל שינוי במשק החשמל. בעוד שכיום סקטור התחבורה צורך פחות מאחוז אחד מהביקוש לחשמל במשק, בשנת 2030 צפוי הביקוש לעמוד על כ-6% מהסך הכולל, וכ-15% מהסך הכולל בשנת 2050.    

למידן סולר המלא לחצ.י כאן:

מידן 3-2024.doc-
.pdf
הורידו את PDF • 1.97MB

לפרטים נוספים ו/או סיוע בנושא דלקים - תמיר ארז לשירותכם.Commenti


bottom of page