top of page

מידן סולר - יולי 2024

חשמל אגרוולטאי

בשבוע שעבר התקיים ברבדים יום סיור ולימוד בנושא ייצור חשמל אגרוולטאי. מדווח בני רגיל, ראש התחום בתנועה הקיבוצית, יוזם ומארגן הכנס: "למדנו מקרוב איך נראה פרוייקט אגרוולטאי מסחרי, הראשון מסוגו בישראל של חברת דוראל. שמענו בשטח מאנשי המקצוע בחקלאות ואגרונומיה על איך מגדלים אבוקדו מתחת לפאנלים חד ציריים בגובה 4 מטר. ראינו תחשיב כלכלי שביצעו מבט יועצים עבורנו (התק"צ) על הכדאיות של מתווי התקשרות שונים. שמענו ממשרד החקלאות לגבי סוגיות מרכזיות בתיקון התמ"א לאגרוולטאי. על פי התיקון לא יתאפשר ככל הנראה בשטחים שמוגדרים כמכלולי נוף, חסם משמעותי בעיקר בצפון. בדומה לאיסור על קרקעי ובניגוד לכיוון קודם שדיבר על אישור מסויים. אחוז ירידה מקובלת בתפוקה החקלאית ביחס לחלקה ללא פאנלים- ככל הנראה 80-90% בדומה לאירופה ובניגוד ל-70% שהוגדרו בפיילוטים. עסוקים בכללים לאגרוולטאי בגד"ש (מושקה בלבד). מחוז מרכז- לא ברור אם יאפשרו, ייתכן שיאשרו בהיקפים קטנים ותנאים מחמירים. נכון להיום מוסדות התכנון ממשיכים לאשר תוכניות מסחריות, עוד לפני תיקון התמ"א הנ"ל, אך עושים זאת בגישה מצמצמת שבה הם מאשרים רק תוכניות בהיקף של כ-150 דונם ולא של 500 שמוקצה לכל ישוב. זאת מתוך מחשבה שיש ללמוד את התחום בשנים הקרובות.  כדאי לשים לב לדברים אלו בבואכם לשקול ולחתום על הסכמים."

הזדמנות לברך את בני על התפקיד ולאחל לו הצלחה. אנחנו כבר בקשר אופרטיבי. משיקים יחד קורס למנהלי מערכות אנרגיה. פרטים והרשמה https://wkf.ms/45zQytD 

חשבוניות דלקנים חשוב להנה"ח

חסרה לכם חשבונית , או אולי חשבוניות ?

לנוחיותכם ניתן להתחבר לאתר חברות הדלק ולהוציא את המידע החשבונאי הדרוש לכם והכל בלחיצת כפתור!

איך עושים זאת? שלחו אלינו הודעה – "מעוניינים להתחבר לאתר חברות הדלק" והטפסים יישלחו אליכם להצטרפות. עוד פרטים אצל ריקי במשקי דן 08-8611872   riki@mishkeydan.co.il


הסדרת תחנות הדלק בקיבוצים - אנשי קשר :

 אורי יונגריס – 054-5992956 uri@d-direct.co.il

ד"ר עו"ד ציפי איציק איסר - tzipi@lipameir.co.il

ריקי בלום משקי דן -  08-8611861 riki@mishkeydan.co.il

תמיר ארז -   050-5403259   tamir@mishkeydan.co.il

  

ספקי מכרז - אנשי קשר:

דני קרייסברגר סונול מכירות – 054-5438804

 משה זינגר מבוא שומרון סמנ"ל–   054-2507425

 מרדכי סופר פז גלים/אשקלון  מנכ"ל  –  050-5521700 

 

לשאלות בעניין תוכנת נ.ת.ב פרוט תדלוקים וכדומה

 חני -  08-9406556 שלוחה 0

 


בברכה- תמיר ארז -  זמין לכל שאלה

050-5403259

Comments


bottom of page