top of page

מידן סולר - יוני 2024

חודש מאי נערכות מדי שנה, וכך גם השנה, אסיפות המשקים השנתיות של הארגונים.

השנה לשם שינוי, נערכו שתי האסיפות במרכז נטר במקווה ישראל.

המרכז שוכן בבית נטר - על שמו של קרל נטר שייסד את המוסד לפני כמאה וחמישים שנה. המבנה מבחוץ נראה כמעט אותו הדבר כמו בשרטוטים של קרל נטר. מבנה משומר שמציג היסטוריה רחוקה וארוכה של בית ספר חקלאי. אבל מבפנים המבנה משופץ לבלי הכר ומשמש מרכז לחדשנות חקלאית. חברות ההזנק שפועלות במרכז נהנות מסביבה שקטה של כפר חקלאי טובל בירק, שדות ועצים שיש בו גם לול ורפת והמון רצון ונכונות לשיתוף פעולה, לניסיונות ולמחקר חקלאי. השינוי המבורך הזה בתפקוד וייעוד המבנה הוא פרי יוזמה של אבישי וישנגארד שאליו חברו משקי הנגב ומשקי הדרום. עוד תוצר יפה של שיתוף פעולה פורה ומתמשך בין הארגונים.

היה נעים ומעניין להתארח במרכז, לשמוע דיווחים על הנעשה בארגונים, לפגוש קולגות ומכרים ולסכם שנת פעילות פורייה.

תכנית אסדרת תחנות הדלק בקיבוצים וטיפול בזיהומי קרקע

במסגרת הטיפול של המשרד להגנת הסביבה בזיהומי קרקע בתחנות דלק בקיבוצים אנחנו בשלבים מתקדמים של סקרי קרקע. בסקרים מתבצע ניטור של זיהום והמלצה לגבי המשך טיפול. במקומות שבהם מצוי זיהום – דלק שנזל מהמיכל וחילחל לאדמה – צריך לטפל. הטיפול המקובל (אף כי לא היחידי) הוא חפירה במקום שבו עומד, או טמון, המיכל, פינוי האדמה המזוהמת ומילוי מחדש באדמה נקיה. אם התחנה אמורה להמשיך לפעול אז מעל או מתחת פני האדמה יותקן שוב המיכל. אם התחנה מושבתת, תוחלף האדמה והאתר יישאר נקי מזיהום ופנוי ממיכלים.

המטה המרכז את הפעילות נערך לשלב הביצוע של השלב הבא. אנחנו מכינים מסמכים של בל"מ (בקשה להצעת מחיר) אותם נפנה אל גורמים רלבנטיים בתחום ונזמין אותם להציע לנו הצעות מחיר, תחת הנחת העבודה שגם בתחום הזה קיים יתרון משמעותי לגודל הן בעלויות הביצוע, הן בפיקוח עליו והן בתיווך בין הקיבוצים לבין המשרד להגנת הסביבה. נמשיך לעדכן בהתאם להתפתחויות.

 טבלת החזריי בלו עד אוגוסט 2024 מצורף קישור לאתר רשות המיסים :   

תזכורת – תהליך בקרה על כמות הסולר שהתקבלה במשק.

סדר פעולות בזמן הפריקה - יותר מהמלצה:

·         חובה על נציג המשק להיות נוכח בזמן פריקת הדלק.

  1. שלב א – בתחילת הפריקה, חובה לבדוק נורית פלומבה ירוקה דולקת + ותעודת המשלוח תואמת לנפח התא.

  2. שלב ב – מומלץ לפרוק את הדלק דרך המונה של המשאית במידה וניתן.

  3. שלב ג – בסוף הפריקה לוודא יחד עם הנהג שצינור המילוי ריק.

4.  שלב ד – להשוות את כמות הדלק לפני ואחרי קבלת הדלק: בתעודת המשלוח, במד הזרימה של המכלית

ובמחשב המדיד האלקטרוני.

לסיכום : חשוב לבצע את הסעיפים לפי הסדר ורק אז לחתום על תעודת המשלוח ולשחרר את הנהג.

 חשוב לבדוק כמה ליטר דלק קיבלתם בעזרת לפחות 4 גורמים עיקריים :  תעודת המשלוח מבית הזיקוק, הנוריות שמופעלות בבית הזיקוק, מונה המשאית ונתוניי המדיד האלקטרוני במחשב. זה שיש מדיד ידני וזה שכתוב בתעודת המשלוח וזה שהנהג אמר, זה לא מספיק. חובה לבדוק ולוודא בעיניים.

 תקנות מנהל הדלק בעניין חותם אלקטרוני   https://www.nevo.co.il/law_html/law01/999_854.htm


コメント


bottom of page