top of page

קורס נאמן תברואה ובטיחות מזון - נדחה!

קורס נאמן תברואה ובטיחות במזון – אוקטובר 2023

משרד הבריאות

חובה נאמן בטיחות ותברואת מזון- במקום העבודה מוכנות לתקנות משרד הבריאות- חובה אדם אחד במשמרת. (תקנות תברואה חדשות) תקנות אלו יחייבו כל מוסד העוסק בענף המזון להכשיר עובדים אשר ישמשו כנאמני תברואה ובטיחות מזון. *על פי תקנות רישוי עסקים-ענף המזון (הסעדה ציבורית) *תנאי תברואה נאותים בתי אוכל התשמ"ג 1983

 • יסודות במיקרוביולוגיה של המזון ומניעת ריבוי חיידקים גורמי תחלואה ומקורות

 • גורמים המשפיעים על בריאות ובטיחות המזון

 • האדם כמעביר מחלות / ציוד / בעלי חיים הרעלות מזון ותחלואה, מחלות שמועברות ממזון

 • סוגי מזון שמעורבים בהרעלת מזון השלכות להיגיינה ותברואה לקויה

 • רכישות מזון, סימון מזון וחיי מדף, זיופים גילוי ומניעה

 • הובלה אחסון ואחזקת מזון בתנאים בטוחים / אחזקת מזון בטמפ' נכונה להגשה/ הפשרה

 • שיטות שימור מזון גולמי ומבושל / מניעת ריבוי חיידקים במזון

 • טיפול במזיקים ושפכים ענף המזון / הרחקה והשמדה של חיידקים

 • היגיינה של העובדים והשפעתה על בטיחות המזון / כללים והנחיות משרד הבריאות

 • טיפול במזון מהספק לסועד / תזרים יצור מזון במטבח מוסדי

 • עקרונות לתכנון ותפעול מטבחים מוסדיים / מסעדות ותהליכי עבודה נכונים

 • שלבי הטיפול במזון מהספק ועד לסועד, כולל 5 יסודות של טיפול נכון במזון.הערות:

 • נוכחות חובה בכל המפגשים.

 • כולל תיק מקצועי + תרגולים וחזרות.

 • תעודה - תעודת נאמן תברואת מזון תישלח במייל רק למי שעבר בהצלחה את המבחן החיצוני.

טופס הרשמה בקובץ :

טופס הרשמה נאמן תברואה ובטיחות במזון
.doc
Download DOC • 563KB


שאלה, הערה, התייעצות?


Bình luận


bottom of page