top of page

תמונת שוק 26.11.23

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב ,

אנו ב"משקי דן" אתכם באתגרי התקופה. בכל צורך, אל תהססו ליצור קשר:

רענן כץ 050-8100565, מיכה אמיר 050-5450642 , משרד 08-8611861

השבוע שעבר בבורסת הסחורות: ירידות קלות בתירס, סויה, כוספה סויה, חיטה ונפט. לרגל חג ההודיה שחל בארה"ב שבוע המסחר הבורסאי היה מקוצר.

קציר גידולי קיץ -בשלבי סיום בחצי הכדור הצפוני. דוח USDA שיפורסם ב 8/12 ייתן את המספרים הכמעט סופיים מבחינת היבול וההיצע.

משקעים בדרום אמריקה:

ארגנטינה- חל שיפור בכמויות המשקעים בשבועיים האחרונים והתחזית לשבוע הקרוב בדומה לממוצע לעונה. זה טוב

ברזיל - יש שונות גדולה בין האזורים. בחלק ירדו מעל הממוצע וחלק מתחת.

מסחרית – הבורסה עשויה להשתנות כל שבוע בהתאם לתחזיות ולמשקעים שירדו בפועל בברזיל וארגנטינה. בדגש על החודשים דצמבר, ינואר, פברואר ומרץ.

זורעים בדמעה – זריעת החיטה בשדות ישראל נמצאת בעיצומה, יש נביטות והתחלה של מרבדים ירוקים. חקלאי העוטף עושים מאמצים לזרוע כמה שיותר שטח גם מערבית ל"232" (בהתאם לאישורי הצבא).

השנה באמת זורעים בדמעה. נקווה שמזג האוויר והגשמים יהיו לטובת החקלאים באשר הם ושעד הקציר תחזור הרינה.


bottom of page