top of page

תמונת שוק 2/7/23

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב שבוע טוב,

תירס וחיטה סיימו את השבוע הקודם בירידה משמעותית בבורסה. דוח היקף שטחיי המזרע בארה"ב הפתיע לטובה.

מחירי בורסת הסחורות (CME) בשיקאגו,


תמצית השבוע הקודם:USDA פרסם את דוח שטחיי מזרע הקיץ. ההפתעה הגדולה הייתה גידול של כ 2.25 מיליון אייקר בשטחי התירס לעומת הערכות. בסויה המצב הפוך, ירידה של כ 4 מיליון אייקר. בשטחי החיטה הערכות והדוח הגיעו למספרים דומים. בנוסף פורסם דוח המלאי הרבעוני, ביחס ליוני אשתקד: מלאי התירס נמוך כ 6%-, מלאי הסויה כ 18%-, מלאי החיטה 17%- . עיון בדוח מלמד שעיקר הירידה במלאים המסחריים שמחוץ לחוות, בעוד המלאי שמאוחסן בחוות החקלאים גדל: בתירס ב 5%+, בחיטה 34%+ ובסויה ירד ב 3%-. זה מצב שאולי מרמז על פוטנציאל לירידה נוספת במחיר תירס וחיטה שכן החקלאים צריכים למכור את המלאי הישן בחודשיים הקרובים ולהיערך לקליטת היבול החדש.

מבט קדימה: יום שני בערב דוח מדד איכות היבולים. נקווה לעצירה או ירידה קטנה במדד האיכות עד שהגשם שירד וצפוי לרדת יעזור לשפר את המצב בשדות.

דוח חודשי USDA יפורסם ב 12/07 ייתכן שבו תעודכן כלפי מטה הערכת יבול התירס.

תחזית גשם לשבוע הקרוב שיפור בכמות המשקעים לאזור "חגורת התירס והסויה".


משקי דן לרשותכם- עוקבים אחר תנועות השוק, בוחנים מה הגורמים שעלולים להשפיע על המחירים העתידיים? ומשתפים במידע שמטרתו לעזור לכם בקבלת החלטות שיביאו לחיסכון ברכש. לשאלות, הסברים וכו' מוזמנים ליצור קשר.Comments


bottom of page