top of page

תמונת שוק - 18.9.23

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב שבוע טוב,

שבוע שעבר בבורסת הסחורות: ירידה קלה בתירס, סויה וכוספה סויה.

חיטה ונפט בעלייה קלה. בדוח USDA שפורסם בשלישי האחרון הציג תחזיות שעמדו בחלק העליון של ציפיות השוק בתירס וקרוב לממוצע בסויה.


הקציר התחיל - באופן רשמי התחילה עונת קציר תירס וסויה בארה"ב. המדינות הדרומיות קוצרות ובשבועות הבאים יצטרפו בהדרגה מדינות המרכז והצפון.

הקציר צפוי להימשך עד סוף נובמבר. מבחינה מסחרית, ככל שהקציר עובר "חלק" והמלאי נאסף באופן תקין, השוק עשוי לחפש הוזלה במחירים. וכמובן הפוך, אם במהלך הקציר קורים אירועי מזג אוויר קיצוניים או שהחורף מקדים.


הקציר מסתיים – ברזיל בשלבי סיום של קציר המחזור השני של התירס (ספרינה) שרובו מיועד לייצוא. לפי הערכות אחד היבולים הגדולים בשנים האחרונות.


הזורעים בדמעה – בדרום אמריקה מתחילה זריעת גידולי הקיץ: תירס, סויה, כותנה. בהדרגה נתחיל לעקוב אחר מזג האוויר בחצי הכדור הדרומי. הפוקוס על ברזיל וארגנטינה. שיבושים במזג האוויר בחודשים הבאים עשויים להשפיע על היבולים ולהכניס לחץ לשווקים. וכמובן הפוך, אם מזג האוויר לטובת החקלאים.


תופעת "אל ניניו" – בהסתברות של 95% צפויה בין ינואר למרץ 2024. ה"אל ניניו" עשוי לייצר עודף/מחסור בכמויות משקעים באזורים שונים בעולם.


מבט קדימה – ב 29/09 דוח המלאי הרבעוני בארה"ב.


לשאלות, הערות , התייעצות


Comentários


bottom of page