top of page

תמונת שוק 17.12.23

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב שלום וברכה,                                              

אנו ב"משקי דן" אתכם באתגרי התקופה. בכל צורך, אל תהססו ליצור קשר:

רענן כץ 050-8100565, מיכה אמיר 050-5450642 , משרד 08-8611861                                               

 

שבוע שעבר בבורסת הסחורות: תירס, כוספה סויה וחיטה בירידה.  סויה ונפט בעליה קלה.  

מה קורה בשוק? - מתקרבים לסוף שנת 2023, בשבועות האחרונים אין שינויים גדולים במחירי הסחורות. מחירי תירס, סויה וחיטה משחקים במעין טווח "המתנה" להתפתחויות: בצד הביקוש עוקבים ומשווים כל שבוע את כמויות הזמנות חדשות שבוצעו והכמויות שייוצאו. בצד ההיצע- ידווחו במהלך ינואר תוצאות עונת הגידול בארה"ב ומצב המלאי, ובמקביל ממשיך מעקב שבועי ועדכוני הערכות יבולים בהתאם לשינויים במזג האוויר בדרום אמריקה בדגש על ברזיל וארגנטינה. בכלכלה השאיר נגיד הבנק המרכזי בארה"ב את הריבית ללא שינוי אך רמז שייתכן שבמהלך 2024 יבוצעו עדכוני ריבית כלפי מטה. בקיצור – קשה להצביע כרגע על כיוון המחירים לתקופה הקרובה, נמשיך לעקוב ולעדכן.

חקלאי אחד פחות...

בין הגיבורים שנפלו בשבוע שעבר בקרבות בעזה הכרתי אחד, עוז שמואל ארדי ז"ל, לוחם וחובש בהנדסה קרבית. עוז שלא הספיק לחגוג יום הולדת 20 התאהב בילדותו בטרקטורים ובמיכון חקלאי ובילה את שנות נעוריו בעבודה בשדות הקיבוץ (חצור) ובנהיגה על כמה שיותר מכונות עם מנוע. עוז אמר שכשיגדל יהיה מנהל הגד"ש, לצערנו את החלום הזה לא יזכה להגשים. בשישי ליווינו אותו בדרכו האחרונה בעצב עצום. עוז, אני מקווה ש"תחרוש" בחיוך גדול את שדות גן עדן... אנחנו נתגעגע.  

Comments


bottom of page