top of page

תמונת שוק 16.7.23

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב שבוע טוב,

שבוע שעבר בבורסה: תירס סויה וכוספה סויה סיימו בעליה לאחר ימים תנודתיים, חיטה כמעט ללא שינוי ונפט בעלייה קלה.

מחירי בורסת הסחורות (CME) בשיקאגו

תמצית השבוע הקודם: דוח USDA שפורסם ברביעי האחרון הנמיך מעט את תחזית יבול התירס מ 181 בושל/אייקר ל 177 בושל/ אייקר. מנגד העלה (קצת) תחזית לסה"כ מלאי סגירה +היקף היבולים הצפויים להיקצר בארה"ב כתוצאה מהגדלת שטחי המזרע. במלאי העולמי אין שינוי.

סויה- ללא שינוי בהערכת היבול לאייקר, הקטנה של סה"כ היבול ומלאי סגירה בארה"ב כתוצאה מהקטנת שטחי גידול. מלאי עולמי ירידה קטנה.

חיטה – ללא שינויים משמעותיים נכון לדוח אחרון.


הסכם ייצוא מאוקראינה – זוכרים? נחתם לפני שנה בין רוסיה לאוקראינה בתיווך האו"ם וטורקיה ומאז הוארך כל 2-3 חודשים. אמור להתחדש שוב השבוע. בימים האחרונים רוסיה (כבכל מועד הארכה) מעמידה דרישות ותנאים ומאיימת לא להאריך ההסכם. חוסר הוודאות העלה את מחירי התירס והחיטה בבורסה בשישי האחרון.


תחזית גשם: מיעוט משקעים בחלק מהאזורים של "חגורת התירס והסויה". מתחת לממוצע באזור הים השחור מזרח ומרכז מאירופה. בסדר בצפון מזרח סין (אזור גידול תירס).


מבט קדימה - יום שני בערב דוח מדד איכות היבולים. מיעוט הגשמים ב"חגורת התירס" עשוי להשפיע על מחירי הבורסה. ובמקביל המתנה להארכת הסכם הייצוא מאוקראינה. האם הרוסים "ישברו את הכלים"? נדע בימים הקרובים.

Comments


bottom of page