top of page

תמונת שוק 11.6.23

לחקלאים ולחקלאיות שבוע טוב,

חומרי הגלם, הסחורות החקלאיות, ומוצרי האנרגיה התייקרו מאוד בשנה וחצי האחרונות. לשינויי במגמת המחירים התווספה גם תנודתיות גדולה, לעיתים מיום ליום או משבוע לשבוע. אנו ב"משקי דן" עוקבים אחר תנועות השוק ומציגים לכם בכל שבוע באופן תמציתי ופשוט את "תמונת השוק" והשינויים שהתרחשו. כמו כן אנו מנסים בזהירות רבה לבחון: אילו גורמים עלולים להשפיע על המחירים העתידיים?. מטרתנו לעזור לכם לקבל החלטות מושכלות בכדי לחסוך כסף ברכש לאורך זמן. לשאלות /הסברים וכו' אנחנו לרשותכם. בהצלחה!

שבוע שעבר: בבורסה: ירידה קלה בתירס, חיטה ונפט, עליה קלה בסויה. זריעת תירס וסויה בארה"ב הסתיימה. ב 3 החודשים הקרובים (עונת גידולי הקיץ) הבורסה בארה"ב רגישה הרבה יותר לתחזיות מזג האוויר ולסטטיסטיקות השוואתיות לשנים קודמות.

דוח חודשי USDA פורסם, כמעט ללא שינויים מהדוח של חודש קודם. נכון לתקופה זו יש הערכות טובות לגבי היבולים שנזרעו ולכן השוק יציב אע"פ שכמות המשקעים ב"חגורת התירס" נמוכה משנים קודמות. הסטטיסטיקאים האמריקאים מציינים שזו התחלת עונה הכי "יבשה" ב 6 השנים האחרונות. נאחל גשמי ברכה!

מבט קדימה – בכל יום שני בלילה מפרסם USDA דוח שמדרג את התפתחות היבולים משבוע לשבוע. על כן ימי שלישי/רביעי עשויים להיות יותר תנודתיים בבורסה.

בסוף החודש יפרסם USDA 2 דוחות חשובים: 1-היקפי המזרע. 2-דוח המלאי הרבעוני. בינתיים, תחזית מז"א בברזיל נראית בסדר. אירופה וסובב ים שחור כנ"ל.

לסקירה המלאה:


תמונת שוק-משקי דן 11.06.2023
.pdf
הורידו את PDF • 156KB

Comments


bottom of page