top of page

תמונת שוק 07.1.24

לחקלאים ולחקלאיות בקיבוצי משקי הדרום ומשקי הנגב,                                       

אנו ב"משקי דן" אתכם באתגרי התקופה. בכל צורך, אל תהססו ליצור קשר:

רענן כץ 050-8100565, מיכה אמיר 050-5450642 , משרד 08-8611861                                               

 בשבוע שעבר בבורסת הסחורות: תירס, סויה, כוספה סויה וחיטה בירידה. נפט בעליה.  

מה קורה בשוק?  

השבוע הראשון של שנת 2024 נפתח בירידות מחירים בבורסה. גשמים חזרו לפני שבוע לאזורי הגידול המרכזיים של סויה ותירס בברזיל, הכמויות נעו בין 50-150 מ"מ  והתחזית לשבוע הקרוב נראית גם גשומה 50-100 מ"מ...אמנם הם באמצע הקיץ, הימים חמים והאדמה מתייבשת מהר, אך אזורים מסוימים קיבלו מעל 200 מ"מ גשם בפרק זמן קצר וייתכנו נזקים מקומיים לשטחים חקלאיים. בארגנטינה תחזית המשקעים מעל הממוצע בשבוע הקרוב ובאופן כללי כמויות משקעים לא רעות מתחילת עונת גידולי הקיץ.  השילוב של ירידת גשמים באזורי הגידול בדרום אמריקה + שבוע וחצי חגים בארה"ב ופחות ייצוא בשבוע החגים הורידו קצת את מחירי השוק.

מבט קדימה

דוח USDA חודש ינואר צפוי להתפרסם בסוף השבוע הקרוב 12/01. דוח זה יסכם את עונת גידולי הקיץ בארה"ב וייתן מספרי יבול סופיים. בהתאם ליבולים יעודכנו המלאים וההיצע. במקביל הדוח יעריך את השפעת מיעוט המשקעים בברזיל על תחזית היבולים בדרום אמריקה. במקביל נוכל ללמוד מהדוח על השינוי בתחזיות והערכות הביקוש ברחבי העולם ובסופו של דבר על מצב המלאים וייחס השימוש.

 

Commentaires


bottom of page