top of page

קורס דירקטורים מאי 2023 - הסתיימה ההרשמה

הסתיימה ההרשמה לקורס מאי 2023 , המעוניינים להירשם לקורס הבא ולקבלת פרטים מוזמנים לפנות לריקי
bottom of page