top of page

קורס דירקטורים ונושאי משרה בסיסי מאי – 2023

אנחנו שמחים להודיעכם על קורס דירקטורים ונושאי משרה

החל מה- 22.5.23 בין השעות 14:00 – 17:30


אחת לשבוע יום ב'

באולם הכנסים של משקי הדרום, צומת מסמיה


לפרטים ורישום:

תכנית והרשמה מאי 2023
.pdf
Download PDF • 580KB

 


הנושאים המרכזיים בתוכנית:

דירקטור בתאגיד קיבוצי, אחריות דירקטורים

חוק החברות , תורת האורגנים

סוגיות נבחרות בדיני עבודה

קבלת החלטות

אחריות תאגידית

מערכת הדוחות הכספיים

מנגנוני בקרה פיננסיים

אסטרטגיה

חדשנות


למשתתפים תוענק תעודה מטעם איגוד התעשייה , מותנה בנוכחות של 7 מפגשים מינימום.


עלות: 2,200 ₪ + מע"מ, המחיר כולל: אירוח וחומרי לימוד.


מועד אחרון להרשמה: 1.5.23


**ההרשמה מהווה אישור לתשלום מראש דרך החשבון בארגוני הקניות.bottom of page