top of page

מתווה טיפול בזיהום קרקע בתחנות דלק

תקציר הפרקים הקודמים:

לפני יותר משלוש שנים התחילו נציגי המשרד להגנת הסביבה לבדוק את תחנות הדלק בקיבוצים בכלל ואת ההשפעה שלהן על הקרקע – זיהום מעל פני הקרקע וזיהום מתחת לפני הקרקע.

אנחנו במשקי דן ניסינו לקדם את שניהם של נציגי המשרד להגנת הסביבה וליצור תיאום איתם בקשר למהלכי הבדיקה והאכיפה. לכאורה – הכנסנו את עצמנו (ואת עצמכם) ביודעין לצרות פוטנציאליות למה? כי חשבנו שעל ידי התיאום הזה נצליח לצמצם משמעותית את מהלכי האכיפה, ליצור סדר עדיפות בתהליך ולצמצם עלויות הן של הבדיקה והן של הטיפול בזיהומים. וזה עוד בלי להזכיר את החשיבות של שמירה על הסביבה.

מהר מאד הרחבנו את החזית והעמדנו אותה לפני כל הארגונים האזוריים. יעקב בכר יו"ר התאחדות הארגונים קיבל על עצמו לרכז את הפעילות ומינה צוות שכולל יועמ"שית – עו"ד ד"ר ציפי איסר-איציק ממשרד ליפא מאיר ושות'; אורי יונגריס מחברת די-דיירקט – יועץ מקצועי לענייני אנרגיה וסביבה והח"מ – מיכה אמיר, מנכ"ל משקי דן.

הצוות ניהל דיון ארוך מול נציגי המשרד להגנת הסביבה על מנת להגיע למיתווה מוסכם של ניהול התהליך בשיתוף פעולה. לאורך הדרך היתה קורונה, התחלפו ממשלות, פרצה מלחמה באוקראינה ועוד כהנה וכהנה. בסופו של דבר, בימים אלו הושגה הבנה והסכמה לגבי המיתווה והתכנית יצאה לדרך.

(קישור לפרטי המיתווה - בהמשך הדף)

יוצאים לדרך!

בתחילת השבוע הוצאנו קול קורא עם הסבר מקיף הן של התהליך והן של המתווה והזמנו אתכם למפגש פרטני, פנים אל פנים עם הצוות על מנת להצטרף רשמית (עד עכשיו ההצטרפות היתה בגדר "הצהרת כוונות") לקבוצה המיוצגת על ידי הצוות.

מי שהדברים האמורים לעיל לא מובנים לו עד הסוף מוזמן לפנות אל תמיר או אלי ולבקש הסברים נוספים.


שיהיה לכולנו בהצלחה!‏‏תכנית אסדרה סופית לתחנות דלק בקיבוצים - סופי
.pdf
הורידו את PDF • 354KBComments


bottom of page