top of page

מידן סולר - יוני 2023

מחיר הסולר ירד החודש בבית הזיקוק ב- 19.47 ₪ לק"ל והבלו נשאר ללא שינוי.

מחיר הבנזין עלה ב 37.36 ₪ לק"ל – והבלו נשאר ללא שינוי.


  • מחיר בשער בית הזיקוק – ירד

  • הבלו – ללא שינוי

  • מחיר החבית - ירד

  • שער הדולר – עלה

  • הריבית – עלתה שוב (ב 0.25% ביחס לתחשיב בחודש שעבר)

למידן המלא לחצ.י על הקובץ.

מידן 6-2023
.pdf
הורידו את PDF • 493KB
Comments


bottom of page