top of page

דנה שרותי מימון - מאי 2024

הזמנתם טרקטור, כלי גובה, שופל, סלף, קומביין וכו'?

קווי האשראי של ד.נ.ה שירותי מימון עומדים לרשותך במגוון מסלולים גמישים ונוחים להלוואות עד 5 שנים. זהו קו אשראי נוסף מחוץ לאובליגו של הקיבוץ / תאגיד במשקי הדרום והנגב. המימון ניתן בתהליך חיתום ידידותי, פשוט ומהיר והכסף אצלכם בחשבון. הבטוחה היא הכלי הממומן. ככל והכלי זכאי במענקים אין בעיה, אנחנו גמישים גם בנושא זה. צריכים עזרה במקדמה לספק? דחיית תשלומים לתקופה מסויימת? אנחנו כאן עבורכם.

מוזמנים ליצור קשר.

רענן כץ

ד.נ.ה שרותי מימון ומשקי דן - רכש משקי הדרום ומשקי הגנב.

נייד 050-8100565 משרד 08-8611861/835


Comments


bottom of page